Хэрэглээний үнийн индекс, 2017 он

7.9%

Хүнс бараа, ундаа, ус
3.9%

Согтууруулах ундаа, тамхи
5.1%

Хувцас, бөс бараа, гутал
10.2%

Орон сууц, ус, цахилгаан, түлш
5.2%

Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн бараа
10.7%

Эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээ
10.5%

Тээвэр
-0.4%

Холбооны хэрэгсэл, шуудан
4.1%

Амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээ
7.5%

Боловсролын үйлчилгээ
2.6%

Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байр
8.7%

Бусад бараа, үйлчилгээ
 
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Ажилтан хайх
Ажилтны дугаар:
Хорооны гэрээт ажилтан хайх
Дугаар: 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft