08. Ажиллагчид, салбараар, ажиллах хүчний судалгааны дүнгээр, 2009-2022, 1-р хэсэг
Тайлбар:
1 - Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур
2 - Уул уурхай, олборлолт
3 - Боловсруулах үйлдвэрлэл
4 - Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалт
5 - Усан хангамж; бохир ус зайлуулах систем, хог, хаягдлын менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагаа
6 - Барилга
7 - Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоциклийн засвар үйлчилгээ
8 - Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа
9 - Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ
10 - Мэдээлэл, холбоо
11 - Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагаа
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft