Дотоодын хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн салбараар, 2014 он, /тэрбум төг-өөр/
Тайлбар:
Эдгээр үзүүлэлтүүд нь 2014 оны жилийн эцсийн мэдээнд хамрагдсан ААНБ-уудын хөрөнгө оруулалтын дүн болно
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft