01. Хүн амын тоо, хүйсээр, оны эхэнд, мянган хүн
Тайлбар:
1935 оны VI-01, 1944 оны X-15, 1956 оны II-05, 1963 оны I-05, 1969 оны I-10, 1979 оны I-05, 1989 оны I-05, 2000 оны I-05-ны байдлаар хүн амын тооллого явагдсан.
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft