03.Сүлжмэл оёмол нэхмэл бүтээгдэхүүн
Тайлбар:
НД-Ноосон даавуу
ЭУ-Ээрсэн утас
СЭ-Сүлжмэл эдлэл
СН-Самнасан ноолуур
ТНХ-Тэмээний ноосон хөнжил
УН-Угаасан ноос
ЭГ-Эсгий гутал
СГ,Б-Савхин гутал,ботинк
СД-Савхин дээл
СЦ,П-Савхин цамц,пиджак
НД-Нэхий дээл
УШ-Улны шир
Х,Б-Хром, булигаар
Шүүлт хийх