Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэмж авагчид, тоогоор, оны эцэст
Тайлбар:
ТАТ-Тэтгэмж авагчдын тоо
ТД-Тэтгэмжийн даатгал
ҮОМШӨД-Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шатгаалах өвчний даатгал
АД- Ажилгүйдлийн даатгал
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft