01.Аж үйлдвэр, оны үнээр, сая.төг,
Тайлбар:
НҮ-Нийт үйлдвэрлэлт
АҮББ-Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалт
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft