Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
Тайлбар:
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн оны үнээр нь тэрбум төгрөгөөр
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ноогдох нь мянган төгрөгөөр
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft