03.Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, дэд салбараар, оны үнээр сая.төг2000-2020
Тайлбар:
УУОҮ- Уул уурхай олборлох үйлдвэрлэл
НО- Нүүрс олборлолт
ГТШХО- Газрын тос шатдаг хий олборлолт
ТХО- Төмрийн хүдэр олборлолт
БАМО- Бусад ашигт малтмал олборлолт
БҮ- Боловсруулах үйлдвэр
ХБҮ- Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
МЗНТБ- Мах загас ногоо тос боловсруулалт
ССБҮ- Сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
ҮТГМТ- Үр тарианы гурил малын тэжээл
ХББ- Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн
УҮ- Унднн үйлдвэрлэл
ТҮ- Тамхи үйлдвэрлэл
НҮ- Нэхмэлийн үйлдвэрлэл
ХҮҮАБ- Хувцас үйлдвэрлэл, үслэг арьс борлуулалт
АШБШЭГҮ- Арьс шир боловсруулах, ширэн эдлэл, гутал үйлдвэрлэл
ММЭҮ- Мод, модон эдлэл үйлдвэрлэл
ЦЦБҮ- Цаас цаасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
НХДБХҮА- Нийтлэх, хэвлэх, дуу бичлэг хийх үйл ажиллагаа
КШБЦИТ- Кокс, шингэн болон цацраг идэвхит түлш
ХБҮ- Химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
РБХБ- Резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн
ТБЭҮ- Төмөрлөг бус эдлэлийн үйлдвэр
ТҮАМЧҮ- Төмрийн үйлдвэрлэл, авто машин, чиргүүл үйлдвэрлэл
МТБТЭ- Машин төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл
МТТҮ- Машин тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл
БХТТҮ- Бичиг хэрэг тооцоолох техник үйлдвэрлэл
ЦХҮ- Цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэл
ЭБХҮ- Эмнэлгийн багаж хэмжүүр үйлдвэрлэл
ТБХҮ- Тээврийг бусад хэрэгсэл үйлдвэрлэл
МЭБББҮ- Мебель эдлэл болон бусад боловсруулах үйлдвэрлэл
ЦДУХ- Цахилгаан дулаан усан хангамж
ЦДУҮ- Цахилгаан дулаан уур үйлдвэр
УАУХ- Ус ариутгал усан хангамж
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft