02.Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, дэд салбараар, оны үнээр сая.төг1960-2020
Тайлбар:
ЦДУҮ- Цахилгаан дулаан уур үйлдвэр
НО- Нүүрс олборлолт
ХУҮ- Хүнс ундаа үйлдвэр
НҮ-Нэхмэлийн үйлдвэр
ХҮҮАБ- Хувцас үйлдвэрлэл, үслэг арьс борлуулалт
АШБШЭГҮ- Арьс шир боловсруулах, ширэн эдлэл, гутал үйлдвэрлэл
ММЭҮ- Мод, модон эдлэл үйлдвэрлэл
НХДБХҮА- Нийтлэх, хэвлэх, дуу бичлэг хийх үйл ажиллагаа
ХБҮ- Химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
ТҮАМЧҮ- Төмрийн үйлдвэрлэл, авто машин, чиргүүл үйлдвэрлэл
ТБЭБХЭҮ- Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл
МЭБББҮ- Мебель эдлэл болон бусад боловсруулах үйлдвэрлэл
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft