Нийт хөрөнгө оруулалт, оны үнээр, сая төг
Тайлбар:
2000 оноос хойш хөрөнгө оруулалтын дүнг тэрбум төгрөгт шилжүүлж тэмдэглэсэн болно.
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft