06. Ажиллагчид, салбараар, 1994-2008 он, 1-р хэсэг
Тайлбар:
1 - Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, ойн аж ахуй
2 - Уул уурхай, олборлолт
3 - Боловсруулах үйлдвэрлэл
4 - Цахилгаан хий үйлдвэрлэл, усан хангамж
5 - Барилга
6 - Бөөний болон жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн барааны засвар
7 - Зочид буудал, зоогийн газар
8 - Тээвэр агуулахын аж ахуй, холбоо
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft