05. Ажиллагчид, улс ардын аж ахуйн салбараар, 1957-1993 он, 2-р хэсэг
Тайлбар:
2 - Материаллаг бус салбар
2.1 - Орон сууц, нийтийн аж ахуй
2.2 - Шинжлэх ухаан
2.3 - Соёл, боловсрол, урлаг
2.4 - Эрүүлийг хамгаалах
2.5 - Санхүү зээл
2.6 - Засаг захиргаа
2.7 - Бусад
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft