04. Ажиллагчид, улс ардын аж ахуйн салбараар, 1957-1993 он, 1-р хэсэг
Тайлбар:
1 - Материаллаг үйлдвэрлэлийн хүрээ
1.1 - Аж үйлдвэр
1.2 - Барилга
1.3 - Хөдөө аж ахуй
1.4 - Ойн аж ахуй
1.5 - Тээвэр
1.6 - Холбоо
1.7 - Худалдаа бэлтгэл, материал техникийн хангамж
1.8 - Бусад
Шүүлт хийх
Хэл:
Статистикийн хэлтсүүдийн вэб
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2011 Нийслэлийн Статистикийн Газар
Гүйцэтгэсэн BBESoft